Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2017-11-16T11:21:03+00:00

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van iamafoodie.nl. De term “I’m a Foodie” omvat alleen de website www.iamafoodie.nl.

De gebruiker van I’m a Foodie wordt in deze Gebruiksvoorwaarden aangeduid met de term “Gebruiker” of “je”.

Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter van de woonplaats of werkelijke verblijfplaats van Gebruiker.

I’m a Foodie wordt aangeboden door I’m a Foodie, hierna aangeduid met “wij” of “ons”. Wij zijn gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het KvK Handelsregister onder nummer 60833637. Wij zijn per mail bereikbaar via [email protected].

Wij hebben het recht om naar eigen inzicht aanpassingen te doen aan de content of functionaliteiten van I’m a Foodie.

Wij doen ons best om I’m a Foodie ononderbroken aan te bieden, maar kunnen niet instaan voor beschikbaarheid.

Wij hebben het recht om de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd aan te passen.

Gebruik van I’m a Foodie impliceert instemming met de Gebruiksvoorwaarden. Als Gebruiker het niet eens is met de Gebruiksvoorwaarden zoals die op enig moment luiden, is Gebruiker niet meer gerechtigd om I’m a Foodie te gebruiken.

Wanneer je in I’m a Foodie verbinding maakt met externe sociale netwerken, zoals Facebook & Twitter is het gebruik van die netwerken onderworpen aan de voorwaarden van deze derde-partijen.

Disclaimer

De informatie op iamafoodie.nl is gebaseerd op onze eigen mening en normen en waarden. Deze zijn beïnvloed door onze opleiding, onze werkervaring als diëtist en voedingsdeskundige, en evidence-based literatuur. I’m a Foodie staat los van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en onze huidige werkgevers. Inspiratie wordt deels gehaald uit binnen- en buitenlandse websites en blogs. I’m a Foodie gebruikt alleen met toestemming content van anderen, en vermeld altijd de bron. Mocht dit onverhoopt missen, neem dan contact met I’m a Foodie op. Wij zijn per mail bereikbaar via [email protected]. I’m a Foodie zal dan zo spoedig mogelijk de juiste link toevoegen of de content desgewenst verwijderen.

De informatie of waarderingen van I’m a Foodie kunnen niet worden opgevat als aankoopadvies of een advies over de gezondheid van voedsel. Gezond eten wordt bepaald door vele factoren. Denk aan variatie, voedingspatroon, portiegrootte, bereidingswijze en productsamenstelling. Verder is bijvoorbeeld ook gezondheid, gewicht, allergieën, cholesterolgehalte en erfelijke aanleg van belang of iets gezond is. Gebruiker zelf is verantwoordelijk voor de beoordeling of een bepaald product voor hem of haar gezond is.

Ondanks het feit dat wij een hoge mate van zorgvuldigheid hebben betracht bij het samenstellen van I’m a Foodie, kunnen er toch fouten in zijn geslopen. Mocht je een fout tegenkomen op I’m a Foodie, dan stellen wij het op prijs als je ons dat laat weten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid terzake foutieve informatie.

Privacy

Wij gaan vertrouwelijk om met de eventuele persoonsgegevens die worden opgeslagen. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden niet doorverkocht aan derden. Wanneer wij dit zouden willen veranderen, dan zullen wij hiervoor toestemming vragen aan Gebruiker.

Indien je jezelf registreert voor de I’m a Foodie nieuwsbrief, gebruiken wij de door jou opgegeven informatie, zoals e-mailadres en naam om periodiek de nieuwsbrief te kunnen versturen. Het gebruik van MailChimp is onderworpen aan de privacy voorwaarden van deze derde-partij.

Wanneer Gebruiker in I’m a Foodie verbinding maakt externe sociale netwerken, zoals Facebook & Twitter, is het gebruik van die netwerken onderworpen aan de privacy voorwaarden van deze derde-partijen.

Betaalde diensten

De content op de site van I’m a Foodie wordt gratis aangeboden. In de webshop van I’m a Foodie wordt de I’m a Foodie Bag ter verkoop aangeboden.

Alle prijzen op de site van I’m a Foodie zijn inclusief BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.

De aankoop van I’m a Foodie producten komt tot stand door het doorlopen van de betaalprocedure. Zodra de betaling van Gebruiker is ontvangen, worden de producten verzonden.

Bij het invoeren van een emailadres wordt deze toegevoegd aan de nieuwsbrieflijst van I’m a Foodie ten behoeve van het geven van updates over I’m a Foodie.

Binnen veertien (14) dagen na de totstandkoming van de aankoop heeft Gebruiker het recht om de aankoop te herroepen, zonder hiervoor een reden te hoeven geven. Om dit recht uit te oefenen kun je contact opnemen met I’m a Foodie via [email protected]. Op aanvraag zal I’m a Foodie een standaardherroepingsformulier naar je toezenden die je per post of e-mail retour kan inzenden. Voor zover je al hebt betaald voor het Product, krijg je je geld terug. Voor het overige heeft Gebruiker bij opzegging geen recht op restitutie van betaalde vergoedingen.

I’m a Foodie is ook te boeken als spreker. Voor dit type aanvragen zal een separate offerte worden opgesteld. Bij annulering van de bijeenkomst/congres/conferentie van een geaccordeerde opdracht worden de voorbereidende werkzaamheden gefactureerd. Indien 2 weken vóór de bijeenkomst/congres/conferentie wordt geannuleerd door de Opdrachtgever zal er geen restitutie van het resterende honorarium plaatsvinden.

I’m a Foodie is jegens de Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van schade die de Opdrachtgever zal lijden als gevolg van verhindering van I’m a Foodie.

Auteursrecht

Op alle eigen geproduceerde content op I’m a Foodie is het Nederlandse auteursrecht van toepassing. Het auteursrecht is onder te verdelen in:

  1. openbaarmakingsrecht: I’m a Foodie bepaalt hoe de content wordt gepubliceerd. Niemand mag zonder nadrukkelijke toestemming van I’m a Foodie content plaatsen in alle online (waaronder o.a. blogs, fora) & offline media (waaronder o.a. magazines, tijdschriften, kranten) en andere media(dragers);
  2. kopieerrecht: zonder nadrukkelijke toestemming van I’m a Foodie content kopieren en publiceren op enigerlei;
  3. persoonlijkheidsrecht: niet veranderen van de oorspronkelijke auteur en bron.

Voor meer informatie over het gebruik van I’m a Foodie content en het afsluiten van gebruikerslicenties zijn wij per mail bereikbaar via [email protected].

Klachtenregeling

Wanneer Gebruiker een klacht heeft over I’m a Foodie, kan er schriftelijk contact worden opgenomen via [email protected].

Evidence-based foodplatform, geschreven door professionals

De voedingsindustrie houdt je soms voor de gek met misleidende etiketten en voedingsclaims op fabrieksproducten. Daarnaast is op het internet veel onjuiste informatie over voeding te vinden. Tijd voor een onderbouwd tegengeluid! I’m a Foodie is hét platform waarop diëtisten en voedings- en gezondheidswetenschappers hun kennis delen over gezonde voeding.
Wij staan voor gezond, duurzaam, vers (zonder pakjes en zakjes) en zelf koken. De onderwerpen zijn alledaags, evidence based én direct praktisch toepasbaar in je eigen situatie. Uiteindelijk is de keuze aan jou: op welke manier ga jij gezond eten?