Maud Theelen

Over Maud Theelen

Mijn persoonlijke missie is om kennis over voeding en gezondheid voor iedereen begrijpelijk maken. Als voedingskundige probeer ik (wetenschappelijke) kennis over voeding en gezondheid te vertalen in eenvoudige en praktische oplossingen. ‘Gezonde voeding’ is een sterk emotioneel geladen onderwerp en heeft voor ieder persoon een andere betekenis. Juist diëtisten en voedingswetenschappers laten zich nauwelijks horen en/of worden gehoord. Door te bloggen op I'm a Foodie hoop ik mijn steentje bij te dragen en meer duiding te geven aan de super interessante maar ingewikkelde wereld van voeding.
  • Nutrition & Health aan de WUR (Wageningen)
  • Adviseur voeding & gezondheid bij communicatie-adviesbureau Schuttelaar & Partners
  • Voedingswetenschapper & Communicatieadviseur

Adviseur voeding en gezondheid

Om voedingskennis breed uit te dragen heb ik gekozen voor mijn huidige baan als adviseur ‘Nutrition & Health’ bij Schuttelaar & Partners. Dit is een communicatie- en adviesbureau voor een gezonde en duurzame samenleving. Voor mijn dagelijkse werkzaamheden is het belangrijk maatschappelijke ontwikkelingen en voedingstrends te volgen. Ik werk met name voor de levensmiddelenindustrie, met als doel een product of productcategorie steeds een stapje gezonder te maken. Omdat de levensmiddelenindustrie zo’n groot aandeel heeft in ons dagelijks eetpatroon, denk ik dat hier hét verschil gemaakt kan worden als het gaat om gezondheid en verduurzaming.

Een voorbeeld. Voedingsproducent X ziet dat de consument steeds meer waarde hecht aan minder zout eten. Ook de producent weet ergens wel dat minder zout gezonder is, maar hoe zit het nou echt? Wat zeggen autoriteiten als de Wereldgezondheidsorganisatie, De Gezondheidsraad en overige relevante (sociale) opinievormers hierover? En hoe communiceert de producent vervolgens over zijn product en de innovatiestappen die hij neemt of gaat nemen?

Achtergrond

In 2012 heb ik de studie ‘Nutrition & Health’ afgerond aan Wageningen Universiteit. Tijdens mijn studie heb ik ervoor gekozen zo breed mogelijk ‘te snuffelen’ in voedingswereld. Zo heb ik naast de ‘Nutrition, Health and Wellness’ stage bij Nestlé, mijn MSc thesis gedaan in Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede) en een buitenlandse stage aan de Universiteit van Otago (Nieuw-Zeeland). Sinds 2013 ben ik lid van de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen die zich inzet om het belang van gezonde voeding voor de volksgezondheid te benadrukken.