Cop28 was de klimaatconferentie die begin december werd gehouden in Dubai. Voeding & landbouw staat uiteraard ook op de agenda. Jaap heeft diverse deelnemers gesproken die erbij aanwezig waren en praat ons bij.

Broodje Jaap!: iedere woensdag bellen we met prof.dr. ir. Jaap Seidell en nemen we de week door. We blikken vooruit, maar kijken ook terug. In 15 minuten nemen we dit met je door. Elke week opnieuw!

Liever de podcast terug lezen? Lees de samenvatting hieronder!

Met het einde van het jaar in zicht, bespraken we de impact van de COP28, de klimaatconferentie die onlangs plaatsvond. De podcast ging over de relatie tussen voeding en de klimaatproblematiek.

Voor het eerst werd op zo’n belangrijk platform als de COP28 voedselproductie en -consumptie erkend als een sleutelfactor in het klimaatvraagstuk. In Glasgow, de voorganger van COP28, was dit onderwerp nog volledig afwezig. De reden voor dit nieuwe aandachtspunt is helder: onze huidige voedselproductie en consumptie vereisen een grote hoeveelheid water, land en fossiele brandstoffen. Deze activiteiten dragen significant bij aan klimaatverandering, wat niet duurzaam is en ook gepaard gaat met dierenleed.

Tijdens COP28 erkenden bijna alle landen de noodzaak om de transitie naar een meer plantaardig dieet te maken. Een recent advies van de Nederlandse Gezondheidsraad bevestigt dat een verschuiving van dierlijke naar plantaardige eiwitbronnen gunstig kan zijn voor klimaat, milieu, dierenwelzijn en menselijke gezondheid. Toch waren er ook tegenstanders, voornamelijk uit de vlees- en zuivelindustrie.

Hoewel COP28 belangrijke thema’s op de agenda zette, zoals het verminderen van fossiele brandstoffen en de overgang naar plantaardige voeding, ontbraken er concrete maatregelen en sancties om deze ambities af te dwingen. Dit maakt het moeilijk om te beoordelen of de conferentie een succes was.

Helaas worden de gesprekken over voedsel en klimaat vaak vertroebeld door politieke framing en belangenconflicten. De weerstand tegen beleidswijzigingen is soms groot, omdat het lijkt alsof de overheid burgers hun voedingskeuzes wil ontnemen.

Om het jaar af te sluiten, nodigen we jullie uit om te reflecteren op wat je in 2023 hebt bereikt en wat je wenst voor 2024. Misschien is het tijd om je voedingspatroon onder de loep te nemen en kleine verbeteringen aan te brengen. 

Bedankt voor het volgen van onze podcast dit jaar. We hopen dat onze podcast een waardevolle bijdrage zal leveren aan de discussie rond voeding en klimaat en dat we volgend jaar nog meer ‘broodjes Jaap’ en afleveringen kunnen maken. Heb een gezonde start van 2024.

Opening 0:11.181
De klimaattop 1:21.828
De invloed van vegan eten 7:15.138
Cheerful pessimist 14:54.880
Tot slot 17:16.301