De laatste weken zijn wij druk geweest met de voorbereidingen voor de I’m a Foodie Bag. Gelukkig is onze wens uitgekomen: veel trouwe I’m a Foodie fans sturen blogs in. We zouden eigenlijk pas volgende week de eerste blogs posten, maar we hebben zoveel leuke blogs gehad dat we een aantal nu al met je willen delen! De mailbox staat nog steeds open hoor 🙂 check deze blog hoe je zelf je blog kan insturen.

Het lijkt zo’n blij bericht van de NVWA deze week: amper bestrijdingsmiddelen op groente en fruit. In 2 jaar tijd werden er 8.000 monsters genomen en onderzocht op de aanwezigheid van resten gewasbeschermingsmiddelen op groente en fruit. En (hoera): in slechts 42 gevallen werd een gezondheidsnorm overschreden. En driewerf hoera: ongeveer 99% van het fruit en groente in Nederlandse winkels voldoet aan de wettelijke eisen voor resten van gewasbeschermingsmiddelen. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Dus ik dook er eens in. Uitkomst: het is te mooi om waar te zijn.

De wettelijke gezondheidscriteria

Bij elk gewasbeschermingsmiddel is vastgesteld hoeveel er uiteindelijk in groente of fruit mag achterblijven: dit is de maximale residulimiet, afgekort MRL. Hiernaast is er de Acute Reference Dose (ARfD); dit is de limiet voor kortdurende blootstelling, waarmee de inname per één portie wordt bedoeld. De Acceptable Daily Intake (ADI) is de limiet voor levenslange blootstelling. De NWWA heeft tot nu toe alleen overschrijdingen van de ARfD geconstateerd. In de rapportage is verder niets terug te vinden van de ADI. Dit komt omdat de NVWA ervan uitgaat dat de ADI in de praktijk nooit wordt overschreden. Men vindt het onwaarschijnlijk dat iemand levenslang hetzelfde product met dezelfde hoeveelheid bestrijdingsmiddelen eet.

De uitkomsten in een notendop

 • Ongeveer 99% van het fruit en groente in Nederlandse winkels voldoet aan de wettelijke eisen voor resten van gewasbeschermingsmiddelen;
 • De meeste overtredingen bij groenten waren te zien bij okra, pepers, kruiden, erwten, bieslook, diverse soorten bladgroenten met als uitschieter broccoli (voornamelijk niet EU-landen);

Bestrijdingsmiddelen

 • De meeste overtredingen bij fruit waren te zien bij aardbeien, passievruchten, overige (tropische) vruchten (voornamelijk niet EU-landen);

Bestrijdingsmiddelen

 • Per land van herkomst laten producten uit Vietnam (25,6%), Suriname (19,6%), China (17,7%), India (14,8%), Colombia (14,7%), Dominicaanse Republiek (14%) en Thailand (12%) vaak MRL-overschrijdingen zien.

Kijk voor de complete lijst naar het volledige rapport van de NVWA.

Kritische opmerkingen bij de NVWA uitkomsten

De criteria zijn vastgesteld op basis van afzonderlijke effecten. Er is momenteel onvoldoende bekend over het effect op de gezondheid bij inname van meerder bestrijdingsmiddelen tegelijk. De NVWA vermeldt dit overigens (elders) ook op hun site. Er wordt wel nader onderzoek naar gedaan.

In de rapportage wordt gesproken over “extreme consumptie”, maar er wordt niet toegelicht wat hier onder wordt verstaan. Meer dan 200 gram groenten en 2 stuks fruit, zoals het stoffige advies van het Voedingscentrum luidt?

De fabrikant is zelf verantwoordelijk voor het onderzoek naar de schadelijkheid bij de invoering van een nieuw landbouwgif op de markt. Hier kun je minimaal je vraagtekens bij stellen.

In een in september 2013 gepubliceerd onderzoek van Foodwatch en Weet Wat Je Eet bleek nog dat in 89 van de 1.000 gevallen er sprake was van een gezondheidsrisico. Dit onderzoek wees ook uit dat voor de meest kwetsbare risicogroep, baby’s en peuters, in een aantal gevallen de gezondheidsnorm zelfs tot een factor 10 werd overschreden.

En als laatste kritische en verrassende noot dit: op de site van de NVWA staat een bericht van juli 2013, waarin iets totaal anders staat. De NVWA constateerde hier dat fruittelers nog te vaak verboden middelen gebruiken om hun fruitgewassen te beschermen tegen insecten en ziektes. Dit bleek uit de jaarlijkse controle onder 100 van de in totaal 3.200 telers. Let wel: bij circa 33% (!) was er sprake van een overtreding door het gebruik van niet toegelaten middelen. Ook is de administratie vaak niet op orde. Ik vraag me dan toch tenminste af wat het zou betekenen als meer fruittelers gecontroleerd zouden worden. En hoe verhoudt dit zich dan eigenlijk tot de nu uitgebrachte resultaten?

Gelukkig hebben we dan het Voedingscentrum nog met de “geruststellende” boodschap: wij Nederlanders schatten het gevaar van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit onnodig hoog in.

Aha. Kun jij het nog volgen?

Bronnen

 1. www.nvwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/2049421/nvwa-afname-overtredingen-resten-gewasbeschermingsmiddelen-groente-en-fruit
 2. www.nvwa.nl/onderwerpen/meest-bezocht-a-z/dossier/bestrijdingsmiddelen-residuen/wat-kan-er-mis-gaan-met-bestrijdingsmiddelen
 3. weetwatjeeet.nl/index.php/onveilige-wettelijke-normen
 4. www.weetwatjeeet.nl/index.php/nieuws/48-wettelijke-normen-gifresten-op-groente-en-fruit-beschermen-gezondheid-onvoldoende
 5. www.foodlog.nl/short-news/detail/nvwa-beboet-fruittelers/
 6. www.trosradar.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/09-09-2013/teveel-landbouwgif-op-groente-en-fruit/
 7. www.telegraaf.nl/gezondheid/22618501/__Amper_bestrijdingsmiddelen_op_ons_groente_en_fruit__.html
 8. www.weetwatjeeet.nl/index.php/nieuws/48-wettelijke-normen-gifresten-op-groente-en-fruit-beschermen-gezondheid-onvoldoende
 9. www.voedingscentrum.nl/nl/thema-s/alles-over-bestrijdingsmiddelen/veel-gestelde-vragen-over-bestrijdingsmiddelen.aspx
 10. www.nvwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/2036041/nvwa-naleefgedrag-fruittelers-moet-beter

Deze gastblog is geschreven door Ingrid Prent van de Gezonderie

Eerder dit jaar publiceerde zij onderstaand artikel naar aanleiding van de bekendmaking van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) dit jaar dat er amper bestrijdingsmiddelen op groente en fruit zijn. Ze kwam – zo schrijft ze-  tot een aantal verrassende conclusies, waarvan ze het liefst zou willen dat heel Nederland het wist!