Foodie Academy event voorwaarden

Super leuk dat je aanwezig wilt zijn op ons Foodie Academy event. Het wordt een te gekke dag met veel inspiratie en uiteraard I’m a Foodie proof lunch en drinken. Goed om op de hoogte te zijn van deze voorwaarden:

 • Restitutie na kopen van een ticket is niet mogelijk
 • Restitutie bij ziekte, overmacht e.d. is niet mogelijk
 • Het ticket is overdraagbaar, mits 2 weken vóór datum van het Foodie Academy event de nieuwe naam en KP nummer (indien van toepassing) is doorgegeven via info@iamafoodie.nl. Op die manier kunnen wij borgen dat de studiepunten (indien van toepassing) worden bijgewerkt en dat er een deelname certificaat kan worden overhandigd op het einde van het Foodie Academy event
 • Ten tijde van start verkoop van de kaartverkoop is accreditatie bij ADAP, KNOV & BGN aangevraagd (indien van toepassing). Indien de ingediende accreditatie wordt afgewezen is dat geen grond van restitutie aan de deelnemer
 • Wij gaan er uiteraard vanuit dat er veel mede dietisten interesse hebben in deze onderwerpen van het Foodie Academy event. Bij onvoldoende interesse in het Foodie Academy event staat het I’m a Foodie vrij om het event eenzijdig te annuleren en de deelname fee te restitueren aan de deelnemer. I’m a Foodie is niet aansprakelijk van onvoorziene kosten van de deelnemer door toedoen van de annulering
 • Bij overmacht/ziekmelding van een spreker is I’m a Foodie gerechtigd om een vervangende spreker toe te voegen aan de programmering. Voor de deelnemer is dit geen reden voor een verzoek tot restitutie van deelname kosten

I’m a Foodie Insta Challenge voorwaarden

 • Restitutie na kopen van een ticket is niet mogelijk
 • Restitutie bij ziekte, overmacht of gedeeltelijke deelname  e.d. is niet mogelijk
 • Deelname is persoonlijk en niet overdraagbaar
 • Er wordt geen deelname bewijs verstrekt
 • De Challenge is niet geaccrediteerd voor diëtisten, gewichtsconsulenten of andere (para)medische beroepen
 • De Challenge is primair gericht op consumenten en niet voedingsprofessionals