I’m a Foodie Academy event voorwaarden

Superleuk dat je aanwezig wilt zijn bij ons I’m a Foodie Academy-evenement. Het belooft een fantastische dag te worden vol inspiratie, met natuurlijk een I’m a Foodie-proof lunch en drankjes. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de volgende voorwaarden:

 • Restitutie na het kopen van een ticket is niet mogelijk.
 • Restitutie bij ziekte, overmacht en dergelijke is niet mogelijk.
 • Het ticket is overdraagbaar, mits de nieuwe naam en het KP-nummer (indien van toepassing) twee weken vóór de datum van het Foodie Academy-evenement zijn doorgegeven via info@iamafoodie.nl. Zo kunnen wij zorgen dat de studiepunten (indien van toepassing) worden bijgewerkt en dat er een deelnamecertificaat kan worden overhandigd aan het einde van het evenement.
 • Aanvraag voor accreditatie bij ADAP, BLCN, BGN en NHG is ingediend. Als de accreditatie wordt afgewezen, vormt dit geen grond voor restitutie aan de deelnemer.
 • Wij verwachten veel belangstelling van (para)medische professionals voor de onderwerpen van het I’m a Foodie Academy-evenement. Bij onvoldoende interesse behoudt I’m a Foodie zich het recht voor om het evenement eenzijdig te annuleren en het deelnamegeld aan de deelnemers te restitueren. I’m a Foodie is niet aansprakelijk voor onvoorziene kosten van de deelnemer door de annulering.
 • Bij overmacht of ziekte van een spreker heeft I’m a Foodie het recht om een vervangende spreker in te zetten. Dit geeft de deelnemers geen recht op restitutie van de deelnamekosten.

Voorwaarden Kickstart your health Club

 • Restitutie na de aankoop van een ticket is niet mogelijk.
 • Restitutie bij ziekte, overmacht, of gedeeltelijke deelname is uitgesloten.
 • Deelname aan de Club is persoonlijk en tickets zijn niet overdraagbaar.
 • Er wordt geen deelnamebewijs verstrekt.
 • De Club heeft geen accreditatie voor diëtisten, gewichtsconsulenten, of andere (para)medische beroepen en is primair gericht op consumenten, niet op voedingsprofessionals.
 • I’m a Foodie behoudt zich het recht voor om deelnemers tussentijds uit de Club te verwijderen zonder een motivering daarvoor te verschaffen.