Rood vlees heeft een sterke correlatie met diabetes type 2. Althans dat suggereert een recente Harvard studie. Er is echter behoorlijk wat consternatie over specifiek dit onderzoek, maar ook over de onafhankelijkheid van voedingswetenschappers in bredere zin. Is er sprake van framing van voedingswetenschappers met als doel om hen te beschadigen? En hoe moeten we het onderzoek duiden? Jaap geeft antwoord!

Broodje Jaap!: iedere woensdag bellen we met prof.dr. ir. Jaap Seidell en nemen we de week door. We blikken vooruit, maar kijken ook terug. In 15 minuten nemen we dit met je door. Elke week opnieuw!

Liever de podcast terug lezen? Lees de samenvatting hieronder!

Vandaag duiken we diep in de fascinerende wereld van voedingswetenschap en de discussies die daarbinnen spelen over de onafhankelijkheid en integriteit van wetenschappers. 

De aanleiding voor dit gesprek was een reeks Twitter berichten en een artikel in The Guardian waarin de integriteit van voedingswetenschappers in twijfel werd getrokken. Kritische geluiden suggereren dat sommige wetenschappers onderzoek doen met een bepaalde persoonlijke visie of onder invloed van externe partijen, in plaats van objectieve wetenschap te bedrijven.

Een specifiek voorbeeld dat we bespraken was het onderzoek van professor Walter Willet over de correlatie tussen rood vlees en diabetes type 2. Zijn bevindingen, die een sterke correlatie suggereren, kregen stevige kritiek. Critici betoogden dat het onderzoek niet valide was en dat Walter zijn objectiviteit ter discussie stond vanwege zijn banden met veganistische organisaties.

Jaap Seidell benadrukte tijdens ons gesprek dat dit een teken is van de tijd waarin we leven. Meningsverschillen leiden vaak tot het ter discussie stellen van de geloofwaardigheid van de tegenpartij. Voedingswetenschap, meer dan andere wetenschappelijke disciplines, is kwetsbaar voor deze dynamiek vanwege de sterke belangen.

Wat het onderwerp nog complexer maakt, is het gebruik van epidemiologisch onderzoek, dat beperkingen heeft door de vele variabelen die meespelen. Daarnaast bestaat er een zorgwekkend fenomeen waarbij onderzoek dat voordelig uitpakt voor de financier, eerder gepubliceerd wordt dan onderzoek met een negatieve uitkomst voor die partij.

Tijdens ons gesprek werd duidelijk dat volledige onafhankelijkheid in de voedingswetenschap een utopie is. Elke wetenschapper heeft vooroordelen en belangen, bewust of onbewust. Maar, zoals Jaap terecht opmerkte, het is cruciaal dat wetenschappers elkaar kritisch bevragen en hun bevindingen baseren op feiten, in plaats van elkaar zwart te maken.

Kortom, ons gesprek onthulde de complexe realiteit van voedingswetenschap en de noodzaak voor meer nuance in de discussies hierover. Dus, voor iedereen die geïnteresseerd is in de waarheid achter onze voedingsadviezen en de integriteit van voedingsonderzoek, is dit een gebied dat volop aandacht en kritische analyse verdient.

Tot slot 26:52.502
De beperkingen van onderzoek 22:13.513
Invloed van belangen en bias op onderzoek 13:37.344
Onafhankelijke wetenschap bestaat niet 10:30.212
Bias in de voedingswetenschap 1:44.648
Intro 0:22.877
Opening 0:00.000