Sociale media hebben een grote invloed op de wijze waarop consumenten aankijken tegen de gezondheidseffecten en de veiligheid van ons voedsel.

De goede zijde van deze medaille is dat consumenten mondiger worden, zelf op zoek gaan naar hun eigen waarheid over wat zij eten en drinken en actief meedenken over wat goed, minder goed of slecht is. De keerzijde van deze medaille is dat er daardoor een speelruimte ontstaat waarin iedereen die denkt wat te weten over voeding en gezondheid en voedselveiligheid een professioneel getinte mening kan uiten in blogs en groepsdiscussies. Veelal blijken dergelijke meningen gebaseerd te zijn op gebrekkige kennis, het niet kunnen scheiden van “Goede” en “Slechte” wetenschap,  alsmede foute interpretaties van “hoe de stand van zaken” conform brede wetenschappelijke consensus is.

Debet aan deze ontwikkeling is tevens de (nog) slechte toegankelijkheid van het brede publiek tot makkelijk begrijpbare en op solide bewijs gebaseerde communicaties, mede omdat de academische setting hieraan nauwelijks tijd besteedt.

In het symposium  ‘Gif op mijn bord’ van de Universiteit van Maastricht komen een aantal stevig gekruide voedingszaken aan de orde die middels de sociale media menig consument het gevoel hebben geven dat datgene wat op ons bord beland in toenemende mate ongezonder en onveiliger wordt. Je kunt op basis van op bewijs gestoelde presentaties antwoorden verwachten op de vraag “of de soep van de dag nog wel te consumeren is, dan wel gewoon wat heet is”. Onderwerpen die aan bod komen zijn ondermeer: is fructose giftig? Is suiker verslavend? Word je ziek van E-nummers? Is detoxen noodzakelijk?

Met dit symposium wil de Universiteit van Maastricht de niet wetenschappers tegemoet treden tbv een interactive discussie en beter gefundeerde opinievorming. Schrijf je hier in

symposium gif op mijn bord