Gezellig, de feestdagen komen er weer aan! Traditioneel dé tijd van het jaar om veel en vooral lekker te eten. Vaak hoort daar ook een lekker wijntje of biertje bij. Wat ik mensen in mijn omgeving vaak hoor zeggen, als ze alcohol drinken, is: “Wat maakt het uit, het is goed voor hart en bloedvaten!”. Maar is dat eigenlijk wel zo?

Alcohol

Het algemeen geldende idee is dat matige alcohol consumptie een beschermd effect heeft op coronaire hartziekten. Hier is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Verschillende artikelen hebben een algemene vergelijking gemaakt van de belangrijkste wetenschappelijke onderzoeken naar dit onderwerp.(1;2) Uit deze vergelijking komt naar voren dat er een mild beschermend effect op het aantal mensen wat coronaire hartziekten krijgt, wordt gevonden bij een matige consumptie van alcohol. Dit geldt niet alleen voor rode wijn maar voor alle alcoholische dranken. Een belangrijke aantekening bij deze vergelijking is dat de betrouwbaarheid van deze studies niet even hoog is. Daardoor zouden er mogelijk andere verklaringen voor het beschermende effect kunnen zijn, zoals vertekeningen veroorzaakt door de onderzoeksmethoden. (1;2)

Onlangs is er een nieuw onderzoek verschenen naar het beschermende effect van alcohol op coronaire hartziekten.(3) In dit onderzoek werd het drinkgedrag van 534 Zweden die onlangs een hartaanval hebben gehad vergeleken met het drinkgedrag van 2629 gezonde Zweden. Daarnaast werd ook onderzocht of deze personen over een bepaalde combinatie van genen beschikten, de zogenaamde CETP TaqIB genen. Dit genotype werd onderzocht naar aanleiding van een eerder onderzoek naar de relatie tussen alcoholconsumptie, hart- en vaatziekten en de aanwezigheid van deze genen. (4)

Alcohol

Zweeds alcohol onderzoek

Uit het Zweedse onderzoek komt naar voren dat matig drinken van alcohol (2 glazen per dag voor mannen en 1 glas per dag voor vrouwen) alleen, weinig invloed heeft op het voorkomen van coronaire hartziekten, net als het hebben van het genotype alleen. De combinatie van deze twee factoren lijkt echter wel een beschermend effect te hebben, zowel bij mannen als bij vrouwen. Helaas heeft maar 15% van de bevolking dit specifieke genotype.(5)

In de eerdere studies naar het beschermende effect van alcohol, is de mogelijke invloed van het genotype niet onderzocht. Dit nieuwe Zweedse onderzoek doet vermoeden dat niet iedereen evenveel baat heeft bij het beschermende effect van alcohol. Het algemene idee dat matig alcoholgebruik een beschermend effect heeft bij iedereen lijkt dus te ongenuanceerd. De kans dat matig alcohol gebruik voor jou dus een gunstig effect heeft lijkt klein.

Gering gunstig effect alcohol gebruik

De onderzoekers vermoeden dat het effect wordt veroorzaakt door de invloed van alcohol op de CETP genen die betrokken zijn bij de regulatie van het HDL cholesterol. Een andere hypothese is dat alcohol beschermende anti-oxidanten bevat wat deze relatie zou kunnen verklaren. Er is echter verder onderzoek nodig om hier uitsluitsel over te kunnen geven.

Tot dit moment is het verstandig op te passen met je alcoholconsumptie, omdat de gezondheidsvoordelen waarschijnlijk niet opwegen tegen de schadelijke effecten van alcohol.(6) Helaas is het ook niet mogelijk om te bepalen of jij bij de gelukkige 15% hoort die mogelijk wel voordelen heeft van het drinken van alcohol.

Dus geniet van de feestdagen maar ga bewust om met alcohol.

Bronnen

  1. T.Cleophas. Wine, beer and spirits and the risk of myocardial infarction: a systematic review. Biomedicine and pharmacotherapy 1996 Jan 1;53:417-23
  2. I.Friesema. Alcohol and cardiovascular disease: a longitudinal study on inpact of intake measurement and health status 2006
  3. K.Mehlig, E.Strandhagen, P.Svensson, A.Rosengren, K.Torén, D.Thelle, et al. CETP TaqIB genotype modifies the association between alcohol and coronary heart disease: the INTERGENE case-control study. Alcohol 14 A.D. Aug 11;48:695-700
  4. F.Fumeron, D.Betoulle, G.Luc, I.Behague, S.Ricard, O.Poirier. Alcohol intake modulates the effect of a polymorphism of the cholesteryl ester transfer protein gene on plasma high density lipoprotein and the risk of myocardial infarction. Journal of clinical investigation 1995 May 24;96:1664-71
  5. K.Svahn. Moderate drinking is healthy only for some people. 11-10-2014. Ref Type: Online Source
  6. M.Kuunders, M.van Laar. Wat zijn de mogelijke gezondheidsgevolgen van alcoholgebruik? 24-3-2010. Ref Type: Online Source