De gezondheidseffecten van veganistische diëten bij kinderen en adolescenten zijn een controversieel onderwerp in de volksgezondheid. Er is een wetenschappelijk overzichtsartikel hierover gepubliceerd onlangs. Wat kunnen we met de uitkomsten van deze studie?

En daarnaast was Jaap keynote speaker bij een event van de Bill & Melinda Gates foundation.

Broodje Jaap!: iedere woensdag bellen we met prof.dr. ir. Jaap Seidell en nemen we de week door. We blikken vooruit, maar kijken ook terug. In 15 minuten nemen we dit met je door. Elke week opnieuw!

Liever de podcast terug lezen? Lees de samenvatting hieronder!

In de aflevering neemt Jaap Seidell ons mee in de wereld van voedingsstoffen en de verantwoordelijkheden van de voedingsindustrie. Het was een waardevol onderwerp vanwege een congres in Den Haag, gericht op de tekorten aan voedingsstoffen in onze dagelijkse voeding.

Jaap Seidell deelde in de podcast zijn inzichten over zijn keynote op dit congres, waarbij hij de nadruk legde op de wereldwijde problematiek van micro-nutriënten tekorten. Zo’n 40% van de wereldbevolking heeft te kampen met dergelijke tekorten, wat bijzonder zorgwekkend is voor kwetsbare groepen zoals kinderen en zwangere vrouwen.

Een organisatie genaamd Access to Nutrition houdt voedingsmiddelenbedrijven wereldwijd in de gaten en beoordeelt hoe zij omgaan met de voorziening van essentiële voedingsstoffen. Helaas, zoals Jaap opmerkt, scoren de meeste bedrijven ondermaats. Het congres in Den Haag was dan ook een uitgelezen kans om te discussiëren over hoe deze industrieën aansprakelijk gesteld kunnen worden voor hun rol in de voedselvoorziening.

Een ander belangrijk thema dat in de podcast aan bod kwam, was het ijzertekort onder Nederlandse vrouwen. Een recente studie uit Wageningen heeft uitgewezen dat ongeveer een kwart van de vrouwen in Nederland een tekort heeft, wat gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van baby’s.

Wat kunnen we hieraan doen? Het antwoord lijkt simpel: gezonder eten. Maar helaas is dit niet altijd voldoende. Suppletie kan noodzakelijk zijn, en de Wereldgezondheidsorganisatie adviseert zelfs dat alle vrouwen in vruchtbare leeftijd ijzersupplementen zouden moeten nemen.

De podcast belichtte ook het groeiende fenomeen van veganisme en de impact hiervan op de voedingsinname bij kinderen. Jaap benadrukte het belang van het behouden van de voordelen van een plantaardig dieet, terwijl ook gelet moet worden op potentiële tekorten aan voedingsstoffen zoals ijzer en jodium.

Een interessant punt van discussie was de rol van het consultatiebureau en de jeugdzorg in Nederland. Terwijl deze instanties over het algemeen goed werk verrichten, is er vaak onvoldoende tijd en middelen om diepgaand in te gaan op de voedingstoestand van kinderen.

De podcast eindigde op een hoopvolle noot: er worden wereldwijd stappen gezet om de voedselindustrie aan te sporen tot het verrijken van voeding met essentiële voedingsstoffen. Een voorbeeld hiervan is de verrijking van voedingsmiddelen met foliumzuur in de Verenigde Staten, waardoor vrouwen tijdens hun zwangerschap geen tekort daaraan ondervinden.