Jaap was onlangs opponent bij het promotieonderzoek van Floor Scheffers (vriend van de show). Puur vruchtensap is niet zo slecht voor de gezondheid als dranken met toegevoegd suiker, zoals frisdrank. Tegelijkertijd is het niet geschikt als directe vervanger van het eten van fruit. Dat zijn de conclusies uit haar proefschrift, waarbij het RIVM en het UMC(Universitair Medisch Centrum) Utrecht haar hebben begeleid in het promotieonderzoek. Moet vruchtensap weer terug in de schuif van 5? Voordat we in de war raken: better call Jaap!

En alvast een teaser voor volgende week! Dan gaan we het hebben over Cop28!

Broodje Jaap!: iedere woensdag bellen we met prof.dr. ir. Jaap Seidell en nemen we de week door. We blikken vooruit, maar kijken ook terug. In 15 minuten nemen we dit met je door. Elke week opnieuw!

Liever de podcast terug lezen? Lees de samenvatting hieronder!

Tijdens de podcast kwam de masterclass van Jaap Seidell ter sprake, die gepland stond voor de donderdag na de opname. De spanning en anticipatie waren voelbaar, maar al snel verschoof de focus naar het hoofdonderwerp: vruchtensap.

Jaap Seidell haalde aan dat vruchtensap momenteel niet in de Schijf van Vijf staat, een bewuste keuze van de Gezondheidsraad bij de herziening van de richtlijnen in 2015. De beslissing werd genomen omdat vruchtensap snel geconsumeerd kan worden zonder verzadigingsgevoel, in tegenstelling tot het eten van vers fruit. Een kilo druiven bijvoorbeeld, zou je verzadigen na een langere eetperiode, terwijl dezelfde hoeveelheid in sapvorm niet hetzelfde effect heeft op hongergevoel en bloedsuiker.

Deze positionering van vruchtensap buiten de Schijf van Vijf heeft geleid tot een perceptie waarbij het op één lijn wordt gesteld met suikerdranken zoals frisdrank. Recent promotieonderzoek door Floor Scheffers heeft echter enige nuance aangebracht in deze discussie. Uit haar onderzoek bleek dat vruchtensap minder sterke negatieve relaties heeft met gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten en diabetes dan frisdrank. Dit roept de vraag op of vruchtensap wellicht weer in de Schijf van Vijf zou moeten worden opgenomen.

Scheffers’ werk heeft bevestigd dat, hoewel vruchtensap minder gezond is dan fruit, het gezonder is dan frisdrank. Toch moeten we voorzichtig zijn met dergelijke categoriseringen binnen de voedingswetenschap. Vaak worden voedingsmiddelen te snel als ‘gezond’ of ‘ongezond’ bestempeld, terwijl dit een veel complexer vraagstuk is.

De podcast ging verder in op de methodologie van Scheffers’ onderzoek, waarbij vooral epidemiologisch onderzoek werd gebruikt, iets dat inherent beperkingen heeft zoals zelfrapportage en mogelijke vertekening. Experimenteel onderzoek, dat vaak de voorkeur heeft van wetenschappers vanwege de mogelijkheid tot causaal verband, is echter moeilijk uitvoerbaar op lange termijn.

Met nieuw bewijs zou de Gezondheidsraad dus opnieuw kunnen overwegen om vruchtensap in de Schijf van Vijf op te nemen, waarbij Jaap Seidell het advies zou geven om de consumptie te beperken. Dit illustreert dat wetenschappelijke adviezen altijd in ontwikkeling zijn en moeten worden aangepast aan nieuwe inzichten.

Na het inhoudelijke gesprek werd er vooruitgeblikt op de masterclass van Seidell. Met de belofte van opzienbarende conclusies, onderbouwd met het meest recente wetenschappelijk bewijs, werd de nieuwsgierigheid van de luisteraars geprikkeld.

Samenvattend toont deze podcastaflevering hoe complex de discussies binnen de voedingswetenschap kunnen zijn en benadrukt het de noodzaak om open en flexibel te blijven voor nieuwe inzichten. Het is duidelijk dat de wetenschap niet stilstaat en dat ook richtlijnen moeten meebewegen met de laatste bevindingen. Het is een dynamisch veld dat continu in beweging is en waarbij elke nuance telt.

Heb je naar aanleiding van deze blogpost of de podcast zelf vragen of opmerkingen? Laat het ons weten in de reacties! En vergeet niet, de beste keuze is vaak een geïnformeerde keuze – iets waar zowel de podcast als deze blogpost naar streven.

 

Tot slot 16:07.305
Hoort vruchtensap in de schijf van vijf? 12:56.461
Welk onderzoek doe je naar vruchtensap? 7:33.080
Is vruchtensap een vervanger van fruit 1:29.202
Opening 0:12.651