Clara Belzer is te gast. Clara is universitair docent bij het Laboratorium voor Microbiologie aan de Universiteit van Wageningen. Zij is onder andere gespecialiseerd in microbiële diversiteit, moleculaire genetica en het microbioom van het spijsverteringskanaal. Na het luisteren van deze show weet je wat het microbioom is, wat de relatie ban het microbioom is met je gezondheid en wat je kunt doen om er goed voor te zorgen.

Kleine mededeling vooraf 0:00.000
Opening 0:29.947
Even voorstellen: Clara Belzer 1:40.342
Vleesvervangers en vleesconsumptie 3:27.522
Wat het microbioom is 6:33.702
Microbioom en immuunsysteem 10:39.073
Microbioom bij baby’s 14:29.186
Erfelijke factoren 20:30.752
Hoeveel we weten van microbioom 24:39.908
Lief zijn voor je microbioom 27:14.924
Tip voor volgende gast 30:16.517
Tot slot 31:17.800