Na de verkiezingen is het informeren en formatie proces in volle gang. Wat wil de nieuwe toekomstige coalitie met ons voedsel? Voor de verkiezingen hadden we met Maud een mooie aflevering gemaakt over de standpunten per politieke partij. Maar wat blijft daarvan over tijdens de coalitieonderhandelingen? Met wie kunnen we dat beter bespreken dan met Jaap!

Broodje Jaap!: iedere woensdag bellen we met prof.dr. ir. Jaap Seidell en nemen we de week door. We blikken vooruit, maar kijken ook terug. In 15 minuten nemen we dit met je door. Elke week opnieuw!

Liever de podcast terug lezen? Lees de samenvatting hieronder!

In deze podcast deelt Jaap Seidell zijn ervaringen vanuit Parijs, waar hij betrokken is bij een Europees project dat zich richt op de effecten van voeding op de vroege ontwikkeling van kinderen. Dit project is gestart vlak voor de uitbraak van het coronavirus en richt zich op het herkennen van kinderen met een hoog risico op het ontwikkelen van problemen. Het doel is om deze kinderen al vroeg in beeld te krijgen, zelfs al voor de conceptie, en ouders te adviseren over gezonde leefstijl. 

Het belang van de zogenaamde ‘eerste duizend dagen’ na conceptie wordt benadrukt, aangezien deze periode een enorme impact heeft op de toekomst van het kind. Het project onderzoekt verschillende interventies en strategieën om ouders te bereiken en te onderwijzen, met een bijzondere aandacht voor landen zoals Frankrijk waar tijdens de zwangerschap nog relatief veel wordt gerookt en gedronken.

Vervolgens wenden we ons tot het Nederlandse Preventieakkoord en de kritiek hierop. De discussie spitst zich toe op de vraag of de overheid te betuttelend is en waar de grens ligt tussen autonomie en bescherming van de volksgezondheid.

Onze discussie raakt ook aan het probleem dat veel gezondheidsadviezen over de hoofden van mensen heen gaan en niet aansluiten bij hun leefwereld. Tim ’s Jongers heeft hierover geschreven in zijn boek ‘Beledigende Broccoli’, waarin hij stelt dat adviezen vaak onrealistisch en onbegrijpelijk zijn voor mensen in benarde omstandigheden.

Jaap benadrukt dat het cruciaal is om voedingsadviezen toegankelijk en haalbaar te maken voor iedereen, rekening houdend met de individuele situaties. Het gaat er niet om de wetenschap te negeren, maar om praktische en realistische oplossingen te vinden die binnen ieders bereik liggen.

Tot slot 20:52.064
Wat voor beleid zou Jaap adviseren? 16:56.614
Wat betekent PVV voor voedingsbeleid? 12:37.418
Mensen betrekken bij het preventie-akkoord 4:54.198
Kinderen proberen te helpen voor ze verwerkt worden 1:24.132
Opening 0:10.606